תש"ע 2009–2010

המילים החדשות – תש"ע

תַּרְחִיב – אֶקְסְקוּרְסוּס, פרק במאמר אקדמי, בספר או בהרצאה – שיש בו דיון רחב בנושא צדדי. לעיתים התרחיב מובא כנספח.

צְבָאָנוּת – מיליטריזם, הערכה יתרה של הכוח הצבאי בחיי החברה והמדינה.

צִלּוֹן רֶכֶב (צילון) – יריעה המוצמדת לשמשת הרכב כדי להגן על ההגה והמושבים מן השמש.

מְנַהֵל מֵיזָם – פרויקטור.

חֲנוּת יְמָמִית – חנות הפתוחה יומם ולילה.

אוֹרוֹן – אורנוס (כוכב לכת).

רַהַב – נפטון (כוכב לכת).