פרס האקדמיה ללשון העברית על שם זאב וציפורה בן־חיים

קול קורא להגשת מועמדות לפרס על שם זאב וציפורה בן־חיים לשנת תשע"ט

פרס האקדמיה ללשון העברית על שם זאב וציפורה בן־חיים יוענק לחוקרים עד גיל 50 שהרימו תרומה חשובה בחקר הלשון העברית והארמית ובחקר מסורות הלשון.

המועמדים ישלחו מכתב מנומק בצירוף שתי המלצות לוועדת השיפוט לפרס האקדמיה, בכתובת: pras@hebrew-academy.org.il

המועד האחרון להגשת מועמדות לפרס לשנת תשע"ט:
יום ראשון כ"א בשבט תשע"ט (27 בינואר 2019).

דף תקנון הפרס

פרטי הקול הקורא לפרס האקדמיה ללשון העברית לשנת תשע"ט