פרס האקדמיה ללשון העברית על שם זאב וציפורה בן־חיים

קול קורא להגשת מועמדות לפרס על שם זאב וציפורה בן־חיים לשנת תשפ"א

פרס האקדמיה ללשון העברית על שם זאב וציפורה בן־חיים יוענק לחוקרים עד גיל 50 שהרימו תרומה חשובה בחקר הלשון העברית והארמית ובחקר מסורות הלשון.

המועמדים ישלחו לוועדת השיפוט מכתב מנומק. שני ממליצים ישלחו את המלצתם ישירות לוועדת השיפוט לכתובת :

pras@hebrew-academy.org.il

המועד האחרון להגשת המועמדות: יום חמישי ט"ו בשבט תשפ"א, 28 בינואר 2021

דף תקנון הפרס (מצ"ב)