פתע ופתאום

המילים פתאום ופתע זהות במשמען ודומות מאוד בצורתן, ובאמת במחקר הלשון מקובל לקשור ביניהן. יש קרבה בין העיצורים הגרוניים א' וע' בשל מקום החיתוך המשותף שלהם (הגרון והלוע), ומכאן חילופים כמו גָּמָא וגָמַע, אִכּוּל ועִכּוּל.

בלשון האכדית, לשון שמית קדומה שדוברה באזור בבל, נתערערו העיצורים הגרוניים. באכדית מתועדת המילה pittima במשמעות 'פתאום', ואפשר שמקורה בשורש פת"ע. המילה העברית פתאום היא ככל הנראה תוצאה של שאילה מן האכדית. הסיומת של המילה פתאום היא הסיומת הקדומה ־וֹם או ־ָם המציינת תואר הפועל – כמו שלשוֹם מן שלוש, ריקָם מן ריק, חינָם מן חן, אומנָם מן אָמֵן.