חוק המוסד העליון ללשון העברית

לנוסח החוק

חוק המוסד העליון ללשון העברית אושר בכנסת בשלהי שנת תשי"ג (1953), וכמה תיקונים לו הוכנסו לאחר מכן. הוא מובא כאן כמקשה אחת.