הגננת לאה זנדני וילדי גן צבר


אילת הוכמן מיכאלי ביקשה להעלות על נס את תרומתה של הגננת לאה זנדני – היא כתבה לנו: גננת זו היא מפעל חיים של למעלה מ־30 שנה של הקניה והחדרה של אהבה לארץ ישראל בכלל ולעברית בפרט בקרב מאות ילדים.

בסרטון המצורף הגננת לאה זנדני וילדי גן צבר במועצה האזורית באר טוביה חוגגים את יום העברית ברוב הדר וכבוד עם מילים עבריות על קרטוני החלב, משחקי מילים ועוגה המעוטרת בתמונתו של בן־יהודה.