איור של אישה מנסה לפתור תרגילים מתמטיים. כיתוב: כשחבר קובע איתי להיפגש בערב שבת, ואני מנסה להבין אם הכוונה ליום שישי בערב, ליום שישי בצוהריים, או למוצאי שבת

ליל שישי או ליל שבת

בעיתון נוכל למצוא מדור ושמו "סרטי ליל שישי". וכי מה ייחודו של ליל שישי שיהיה ראוי למדור משלו? המדור מכַוון כמובן לסרטי ליל שבת.

במסורת העברית ליל שישי הוא הלילה שלפני יום שישי – הלילה שבין יום חמישי ליום שישי. לפי המסורת הזאת הלילה שייך ליום הבא אחריו.

הלילה הקודם לשבת (בין שישי לשבת) הוא ליל שבת. לפיכך מי שהחליט להקרין בעירו סרטים מכניסת השבת ועד שבת בבוקר מקרין סרטים בליל שבת.

נזכיר: ליל שבת – מן הרגע שהשבת נכנסת, ואילו עד אז – כל יום השישי כולו – ערב שבת. בערב שבת מתכוננים לשבת, ואילו ליל שבת הוא שבת לכל דבר. ומליל שבת למוצאי שבת: משהשבת יוצאת הערב נקרא מוצאי שבת. זאת מסורת העברית: לא "שבת בלילה" אלא מוצאי שבת.

* שודר לראשונה ברשת ב' של קול ישראל בפינה ״רגע של עברית״.