איור בחורה נמלטת מקהל וכיתוב "המון בהצלחה?"

המון בהצלחה?

האיחול “המון בהצלחה” רווח בלשון הדיבור, אך בלשון התקנית מוטב להימנע ממנו.

בלשון הדיבור רגילים לצרף את המילה המון לשמות עצם לציון כמות גדולה שלהם: ‘המון צעצועים’, ‘המון כסף’, וגם ‘המון תודה’, ‘המון תקווה’, ‘המון אהבה’. אלא שהמילה בְּהַצְלָחָה, בצירוף ב’ היחס בראשה, איננה שם עצם כי אם תיאור פועל – מילה המצטרפת אל הפועל ומתארת אותו, כגון ‘עברתי את הבחינה בהצלחה’, ‘הניסוי הסתיים בהצלחה’, וגם לשון של איחול: ‘שיהיה לך בהצלחה’ או בקיצור ‘בהצלחה’. הגיוני אפוא לומר ‘המון הצלחה’ (כמו ‘המון אהבה’), אך לא הגיוני לומר “המון בהצלחה” או “המון בתיאבון” – כשם שלא נאמר “המון באהבה”, “המון בתודה”, “המון בבטחה” או “המון במהירות”.

המון

בלשון רשמית ומוקפדת רבים אף ימליצו לוותר על המילה המון ולאחל ‘הצלחה רבה’ (או ‘בהצלחה רבה’), ‘הצלחה מרובה’, ‘רוב הצלחה’ וכדומה. המשמעות המקורית של המילה המון היא ‘קוֹל’, ‘הֶמְיָה’, כגון בכתוב “קוֹל הֲמוֹן הַגָּשֶׁם” (מלכים א יח, מא), ומכאן התפתחה כבר בתנ”ך המשמעות ‘קבוצת אנשים גדולה’ (‘המון זועם’, ‘חוכמת ההמונים’ וכדומה), שכן קהל גדול יוצר בדרך כלל רעש רב. בעקבות השימוש במילה המון במשמעות ‘אנשים רבים’ התפתחה לימים המשמעות ‘דברים רבים’ בכלל, כגון ‘המון כסף’, ‘המון בגדים’. ברוב המילונים העבריים שימוש זה משויך ללשון הדיבור, ואכן הוא אינו מתועד בלשון המקורות. עם זאת מצאנו שימוש כזה בתפילות הימים הנוראים: “והמון נסתרות שמבראשית”, “והמון בריות לאין תכלית”.