העברית ולשונות אחרות – לקט מאמרים

לשוננו לעם מ–מא (תש"ן), קובץ לשנת הלשון

דרכן של לשונות הבאות במגע שיש ביניהן יחסי גומלין והן מטביעות חותמן זו על זו. כמה מקשריה המרתקים של העברית עם לשונות אחרות נדונו בחלקו האחרון של קובץ מאמרים שהתפרסם בגיליון חגיגי של כתב העת לשוננו לעם בשנת תש"ן – שנת הלשון העברית.

לשונות במגע מאת אמנון שפירא

עברית והשפות הקלסיות – יוונית ולטינית מאת דניאל שפרבר

העברית והערבית מאת יהושע בלאו

עברית ויידיש מאת סימון הופקינס

העברית ולשונות אירופה החדשות מאת גד בן־עמי צרפתי

המרכיב העברי בספרדית היהודית מאת אורה שורצולד

המרכיב העברי בערבית היהודית מאת עפרה תירוש־בקר