כריכת החוברת כללי הכתיב הפיסוק והתעתיק

כללי הכתיב הפיסוק והתעתיק

מהדורה חדשה ומעודכנת המכנסת את הכללים שקבעה האקדמיה ללשון העברית בשלושה תחומים: הכתיב המלא, הפיסוק והתעתיק.

מטרת הכללים בכתיב, בפיסוק ובתעתיק להנחות את הכותבים בתקני הכתיבה ולתת מענה לעורכים בהתלבטויותיהם, ובכך להקנות לכתיבה העברית בת ימינו צביון מגובש ואחיד בתחומים שהאחידות יפה להם.

החוברת היא כלי עזר חיוני לעורכי הלשון ולכל מי שעיסוקו בכתיבה.

כעת במחיר 35 ש"ח בלבד – לרכישה