אופַנוע ואופַנוען

"ליד הקולנוע חנה אופַנוע" – רבים מתבלבלים והוגים אופְנוע.

ייתכן כי מקור הטעות הנפוצה בַּדמיון למילה קוֹלְנוֹעַ. רכיבי המילה קולנוע הם 'קול' ו'נוע', ואילו רכיבי המילה אופַנוע הם 'אופַן' ו'נוע'. בנקודת המפגש בין 'אופן' ל'נוע' נזדמנו שתי נו"נים והתאחדו לנו"ן אחת בדגש חזק: אוֹפַנּוֹעַ.

אוֹפַנּוֹעַ, וברבים אוֹפַנּוֹעִים. מי שרוכב על אופנוע נקרא אוֹפַנּוֹעָן, וקבוצת רוכבים – אוֹפַנּוֹעָנִים, כל אחד רוכב על אוֹפַנּוֹעוֹ.

כמו אופַנּוע כך אופַנּיים. אוֹפַן ועוד אוֹפַן יחד – שני אוֹפַנִּים, ובצורת הזוגי אוֹפַנַּיִם. אופניים, נזכיר, לשון זכר: אופַניים חשמליים, אופַניים מהירים, אופַני מרוץ.

קניתם אופניים או אופנוע? תתחדשו. קראו להם בשמם הנכון, ואם אתם עומדים להיות אוֹפַנּוֹעָנִים היו אופַנוענים זהירים גם בנהיגה וגם בהגייה – אוֹפַנּוֹעַ, אוֹפַנּוֹעָן ואוֹפַנּוֹעָנִית. ליד הקולנוע חנה אופַנוע.

* שודר לראשונה ברשת ב' של קול ישראל בפינה ״רגע של עברית״.