שַׁפַּעַת

בימות החורף רבים מאוד חולים בשפעת. בעבר קראו למחלה הזאת גְּרִיפָּה, על פי שמה בצרפתית. אך כבר בשנת תרנ"ג הציע בן־יהודה בעיתונו הצבי את החלופה שפעת, כפי שגילה ראובן סיוון במאמרו "מחיי המילים" (לשוננו לעם יט [תשכ"ח], עמ' 167).

הינה הידיעה בעיתון הצבי מיום ח' באב תרנ"ג (21.7.1893):

קטע ממאמר על המילה שפעת בעיתון הצבי

לצערנו, השמועות מיפו עוד לא הוטבו. החולים רבים, וכעשרה, חמשה עשר מתים בכל יום, ואנשים רבים אשר הלכו מעירנו שמה לבריאותם לרחץ בים שבו כל עוד נפשם בקרבם: רזים, דלים, רבים בכאב עינים, בקדחת, בשפעת. […]

בהערה למילה 'שפעת' נכתב שם:

הערות לקטע ממאמר על המילה שפעת

בן־יהודה מנמק את החידוש 'שפעת' "על פי משקל שמות המחלה" תמורת המילה הלועזית 'אינפלואינצה' (influenza, שמקורה באיטלקית), "על פי משמעת המלה הזאת". אם כן שם המחלה 'שפעת' קשור ל'השפעה' בהשפעת השם הלועזי.