כריכת כתב העת לשוננו כרך שמונים, חוברת שלישית סיוון התשע"ח

גיליון חדש של לשוננו

יצאה לאור חוברת חדשה של כתב העת המדעי לשוננו לחקר הלשון העברית והלשונות הסמוכות לה.

לפרטים נוספים ולרכישת לשוננו כרך פ, חוברת ג 

לרכישת מינוי שנתי לכתב העת לשוננו לשנת תשע”ח

במאמרים שבחוברת:

 • אלכסיי (אליהו) יודיצקי – לדיוקה של מסכת כתובות על פי כתב יד קאופמן
 • משה בר־אשר – לשון המקרא בלשון חכמים: עיון קצר בכמה זוגות של
  חלופות צורניות
 • משה עסיס – “אליסיס דטיבריא”
 • חזי מוצפי – אוצר המילים של הארמית הבבלית לאור הארמית
  החדשה
 • ורד סיידון – עוד על שקיעי דקדוק המקרא בעברית החיה
 • עינת גונן ויעל רשף – חילופי משקלים בהתפתחות העברית החדשה: משקלי
  מקטלה ודומיהם בלשונם של בני הדורות הראשונים לדיבור העברי
 • אמיר געש – עיון ב”שער חלוק טעם הדבור וענינו” בחיבור הדקדוקי
  הקראי “מאור עין”