כריכת כתב העת לשוננו

גיליון חדש של לשוננו

יצאה לאור חוברת חדשה של כתב העת המדעי לשוננו לחקר הלשון העברית והלשונות הסמוכות לה.

לפרטים נוספים ולרכישת לשוננו כרך פ, חוברת ג 

לרכישת מינוי שנתי לכתב העת לשוננו לשנת תשע"ח

במאמרים שבחוברת:

 • אלכסיי (אליהו) יודיצקי – לדיוקה של מסכת כתובות על פי כתב יד קאופמן
 • משה בר־אשר – לשון המקרא בלשון חכמים: עיון קצר בכמה זוגות של
  חלופות צורניות
 • משה עסיס – "אליסיס דטיבריא"
 • חזי מוצפי – אוצר המילים של הארמית הבבלית לאור הארמית
  החדשה
 • ורד סיידון – עוד על שקיעי דקדוק המקרא בעברית החיה
 • עינת גונן ויעל רשף – חילופי משקלים בהתפתחות העברית החדשה: משקלי
  מקטלה ודומיהם בלשונם של בני הדורות הראשונים לדיבור העברי
 • אמיר געש – עיון ב"שער חלוק טעם הדבור וענינו" בחיבור הדקדוקי
  הקראי "מאור עין"