חידון מילים מתבלבלות – פתרונות

1. מה הכתיב הנכון – משכחי כאבים או משככי כאבים?
אפשרות ב: משככי כאבים

2. איזה פועל פירושו 'להזיז', 'להפנות לכיוון אחר' – להסית או להסיט?
אפשרות ב: להסיט

3. איזה פועל פירושו להאזין בסתר – לצותת או לצוטט?
אפשרות א: לצותת

4. מה ההבדל בין התראה להתרעה?
אפשרות א: התראה – איום או הודעה על עונש צפוי; התרעה – הזהרה מפני סכנה מתקרבת

5. מה הכתיב הנכון – ניקוי מס או ניכוי מס?
אפשרות ב: ניכוי מס

6. מה ההפך של זוטר – בכיר או בחיר?
אפשרות א: בכיר

7. חסר מלח הוא – תפל או טפל?
אפשרות א: תפל

8. איך מכנים התקנת חלקי ברזל – ברזול או פרזול?
אפשרות ב: פִּרְזוּל

9. מה ההבדל בין זכוכית לזגוגית?
אפשרות א: זכוכית – שם החומר; זגוגית – שמשה

10. איך נקרא מי שאיננו שיכור – פיקח או פיקח?
אפשרות ב: פיכח

11. מה הכתיב הנכון – הבעיה תיפטר או הבעיה תיפתר?
אפשרות ב: הבעיה תיפתר

12. מה ההבדל בין פח שמן לפך שמן?
אפשרות ב: פך שמן הוא כלי קטן, כד, ואילו פח שמן הוא מכל, ג'ריקן

13. מה ההפך של זווית חדה – זווית קהה או זווית קהה?
אפשרות ב: זווית קהה

14. מה הכתיב הנכון – הקרב ניתש או הקרב ניטש?
אפשרות ב: הקרב ניטש

15. מה ההבדל בין זעקה לצעקה?
אפשרות א: צעקה – השמעת קול חזק; זעקה – השמעת קול חזק בעיקר מתוך צער או כאב

16. איך נקרא תחום מוגדר בין שתי נקודות – תווך או טווח?
אפשרות ב: טווח

17. מה הכתיב הנכון – חצאית כפלים או חצאית קפלים?
אפשרות ב: חצאית קפלים

18. מה גומאים ומה גומעים?
אפשרות א: שני הכתיבים תקניים בכל המשמעויות, אך מקובל יותר לגמוע נוזלים ולגמוא (או לְגַמֵּא) מרחקים

19. מה משמעות המילה גֵּו בלשון ימינו?
אפשרות ב: טורסו – מרכז הגוף ללא הגפיים

20. איך נקראת הפסקת עבודתו של אדם לפרק זמן – השהיה או השעיה?
אפשרות ב: השעיה

חזרה לחידון