עברית יפה – אותיות משותפות

בכל שאלה שתי הגדרות. ההגדרות רומזות לצמד מילים המורכבות מאותן אותיות בסדר שונה.