ועדת הפרסומים

ועדת הפרסומים של האקדמיה בוחנת ומאשרת עבודות המוצעות לפרסום בסדרה "מקורות ומחקרים", ומביאה את החלטותיה לאישור המליאה.

הרכב הוועדה: סטיב פסברג (יו"ר למן תש"ף), שמחה קוגוט (למן תש"ף), שולמית אליצור.

מזכירת הוועדה: ליזה מוהר.