עץ או פלי?

הטלתם מטבע כדי להכריע בהתלבטות ותהיתם על מקורו של הביטוי הנפוץ?

מקורו של הביטוי "עץ או פלי" הוא בצורת מטבע המיל מתקופת המנדט הבריטי – בצידו האחד היה ציור של ענף עץ זית ובצידו השני הוטבע הכיתוב "פלשתינה (א"י)".

"עץ" הוא אפוא הצד שעליו ציור הענף, ו"פלי" הצד שעליו כתוב "פלשתינה". גם כיום "עץ" הוא הצד שעליו מופיע ציור הנושא, ואילו "פלי" הוא הצד שעליו הערך של המטבע.

מטבע המיל מתקופת המנדט הבריטי