שיפור הניסוח של הטקסט המשפטי, חורף תשע"ח

השתלמות תעודה לעובדי בנק ישראל

השתלמות תעודה – ריכוז אקדמי: ד"ר אורלי אלבק

ההשתלמות נערכה בבית בנק ישראל בהר חוצבים בירושלים בחורף תשע"ח (נובמבר 2017 – פברואר 2018).

 

שם המרצה שם ההרצאה תאריך ושעות 
ד"ר אורלי אלבק

 

מבנה הטקסט התקשורתי,  הבהיר והקולח 26 בנובמבר

9:00 – 10:30

10:45 – 12:15
 

ד"ר גבריאל בירנבאום

 

עברית נכונה – האם היא קיימת? 5 בדצמבר

9:30 – 11:00

מדוד המלך עד עמוס עוז- על תולדות הלשון העברית 11:15 – 12:30
ד"ר אורלי אלבק

 

סוגי צירופים

 

11 בדצמבר

9:00 – 10:30

סדנת ניסוח 10:45 – 12:15
 

ד"ר אורלי אלבק

 

סוגי משפטים

 

18 בדצמבר

9:00 – 10:30

סדנת ניסוח 10:45 – 12:15
 

ד"ר אורלי אלבק

כללי הפיסוק

 

24 בדצמבר

9:00 – 10:30

סדנת ניסוח 10:45 – 12:15
 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

נושאים שונים

 

7 בינואר

9:00 – 10:30

סדנת ניסוח 10:45 – 12:15
 

ד"ר אורלי אלבק

דרכים למניעת דו־משמעות 14 בינואר

9:00 – 10:30

כללי הכתיב המלא 10:45 – 12:15
ד"ר ברק דן

 

סוגיות נבחרות בתורת הצורות 21 בינואר

9:00 – 10:30

10:45 – 12:15
ד"ר אורלי אלבק

 

 

היכרות עם אתרי האקדמיה 28 בינואר

9:00 – 10:30

סדנת ניסוח מסכמת 10:45– 13:15
ד"ר גבריאל בירנבאום

 

השימוש בניבים ופתגמים בעברית של ימינו

 

4 בפברואר

9:30 – 11:00

שאילות גלויות וסמויות בעברית של ימינו – על השפעת הלעז 11:15– 12:45