לקובץ PDF

שער אקדם - גליון 59

אקדם 59

תשע"ח – 2017

תוכן העניינים

 • ישיבת מליאה חגיגית בבית נשיא המדינה, עמ' 1
 • מושב האקדמיה בקונגרס למדעי היהדות, עמ' 1
 • פרס האקדמיה על שם ציפורה וזאב בן־חיים לד"ר ורד סיידון, עמ' 1
 • האקדמיה ללשון והציבור מאת רונית גדיש, עמ' 2
 • בחירת הנשיא וסגן הנשיא, חברים חדשים באקדמיה, עמ' 2
 • ברכות לעובדי האקדמיה לרגל קבלת התואר דוקטור, עמ' 2
 • לזכרו של ראובן מירקין (תרצ"ד-תשע"ז), עמ' 3
 • הֲוָי – בבואה של מילה רוסית מאת ראובן מירקין, עמ' 3
 • תרומת המשוֹשֶׁה לפתרון חידה בירושלמי מאת אלכסיי אליהו יודיצקי, עמ' 6
 • כתב יד קאופמן למשנה רואה אור, עמ' 6
 • על "שמץ", "שמץ פסול" ומה שביניהם מאת אריאל שוה, עמ' 7
 • אב למדקדקים ומורא לסופרים (אברהם אברונין), עמ' 8