חנה שויקה

המדור לספרות הגאונים

  • עובדת באקדמיה משנת תשע"ה (2015)
  • תואר שני:  מסלול ללא תזה (החוג ללשון העברית, האוניברסיטה העברית, תשנ"א)