מה היחיד? מה הרבים?

לפניכם מילים בצורת הרבים ומילים בצורת היחיד – התדעו מה צורת היחיד או מה צורת הרבים שלהן?

לכל הפתרונות
גרסה להדפסה