ישיבת מליאה חגיגית של האקדמיה בבית נשיא המדינה (סיוון תשע"ז, מאי 2017)

ביום ד' בסיוון תשע"ז, 29 במאי 2017, התכנסה בבית נשיא המדינה ישיבת מליאה מיוחדת של האקדמיה ללשון העברית בהשתתפות חברי האקדמיה וידידי האקדמיה.
נשיא המדינה, ראובן (רובי) ריבלין, הזכיר את הקשר האישי שלו לוועד הלשון והאקדמיה – באמצעות אביו, פרופ' יוסף ריבלין, שהיה חבר בשני המוסדות הללו. הוא אמר שאביו, כבן היישוב הישן, הזדהה עם מפעלו של בן־יהודה, ואף יצא ללמוד ערבית בפרנקפורט בהמלצתו של בן־יהודה. עוד סיפר הנשיא ריבלין כיצד בהיותו יושב ראש הכנסת הביא לאוניברסיטת אל־אזהר בקאהיר את תרגומו של אביו לקוראן וזה התקבל בברכה. הנשיא הדגיש את חשיבות ידיעת הערבית לחברה בישראל ואת הצורך בשימור העברית כשפה שמית.
נשיא האקדמיה פרופ' משה בר־אשר סיפר לנשיא המדינה על שתי הזרועות שהאקדמיה פועלת בהן. האחת היא מפעל המילון ההיסטורי, מפעל מחקר יחיד במינו ובהיקפו שהאקדמיה קיבלה על עצמה לייסד עם הקמתה. הזרוע השנייה היא השירות לציבור. הוא הזכיר את המילונים המקצועיים שמפרסמת האקדמיה, כגון מילון למונחי היין.
המזכירה המדעית של האקדמיה, רונית גדיש, סיפרה על הפניות המגיעות אל המזכירות המדעית של האקדמיה, ושיתפה את השומעים בשאלות הלשוניות העולות מסוגיות חברתיות בתחום המגדר והיחסים הבין־אישיים.
עוד דיברו בישיבה פרופ' עוזי אורנן, שהיה מורהו של הנשיא בילדותו, וסגן נשיא האקדמיה פרופ' אהרן ממן. עורך המילון ההיסטורי פרופ' חיים כהן סיפר על הקמת מדור חדש לעברית המשוערבת.
נשיא האקדמיה העניק לנשיא המדינה את הספר דיוואן שמואל הנגיד – קודקס מן הגניזה, שפרסמו בהוצאת האקדמיה יהונתן ורדי ומיכאל רנד.

צילומים: נועם מושקוביץ