ניבים הפוכים

לפניכם "ביטויים" המבוססים על מטבעות לשון – אך במקום המילים המקוריות באות מילים הפוכות או מנוגדות. למשל: 'מחשיך אחור' במקום 'מאיר פנים'. החליפו את המילים בניגודיהן ומצאו את הניבים.