ברכת נשיא המדינה מר ראובן (רובי) ריבלין ליום העברית תשע"ז