אותיות האל"ף-בי"ת על בול ומעטפה של דואר ישראל

אותיות האל"ף־בי"ת

סדרת בולים (2001)

תאריך ההופעה: 13 בפברואר 2001

הסדרה מופיעה בשלושה גיליונות:
– עשרים ושניים בולי אותיות האל"ף־בי"ת בערך נקוב של 10 אג' כל אחד. מעצב: ארנסט לורנצוב.
– חמישה בולי אותיות סופיות, בערך נקוב של 10 אג' כל אחד. מעצב: יצחק גרנות, עפ"י ארנסט לורנצוב.
– בול אל"ף־בי"ת בערך נקוב של 1 ש"ח. מעצב: יצחק גרנות עפ"י ארנסט לורנצוב.

כיתוב בבול: אותיות עבריות
כיתוב על השובל: אין
מעצב: ארנסט לורנצוב

לעיון בדף הסדרה בקטלוג המקוון של התאחדות בולאי ישראל