משה בְּרָוֶר

פרופ' משה בְּרָוֶר, יליד 1919, לימד גאוגרפיה בכמה אוניברסיטאות, ועדיין מלמד באוניברסיטת תל אביב. דורות של ילדים ומבוגרים גדלו (וגדֵלים) על האטלסים שחיבר. פרופ' ברוֶר שימש יושב ראש ועדת השמות הממשלתית, ובתפקידו זה פעל לחידוש כללי התעתיק של האקדמיה מתוך שיתוף פעולה בין ועדת השמות ובין האקדמיה.

אביו, אברהם יעקב בְּרָוֶר, רב ודוקטור, היה איש רוח וחלוץ הגאוגרפיה של ארץ ישראל. הוא אף היה פעיל בוועדות מינוח של ועד הלשון ושל האקדמיה בתחום הגאוגרפיה, ובאחרית ימיו נבחר לחבר כבוד של האקדמיה. א"י ברוֶר היה חבר קרוב של הסופר ש"י עגנון, ועגנון היה מבאי ביתו.

ממרום גילו פרופ' משה בְּרָוֶר הוא בבחינת ספר היסטוריה חי, והוא מספר את זיכרונותיו על מאורעות ועל אישים בחדות ובצלילות.

הריאיון נערך בז' במרחשוון תשע"ו, 20 באוקטובר 2015. המראיין: ד"ר גבריאל בירנבאום.