דירה חדשה בשפה ישנה

כתבה מעיתון 'הזמן' שהתפרסמה בשנת תרס"ט (1909) ובה מתואר כיצד הועבר הבנק הגדול באמריקה אל "דירתו" החדשה.

taarovot_f

אז והיום:

  • תערובות – שונות (ידיעות מתחומים שונים)
  • מוסד כספי – מוסד פיננסי
  • היותר גדול – הגדול ביותר
  • מעיינות שמן – בארות נפט
  • לעת ההעברה – לזמן המעבר, לשעת המעבר
  • שומרים מזוינים – שומרים חמושים, מאבטחים
  • כבודה – מטען (כיום משמש רק בהקשר של תחבורה לציון חפצים ומטען אישי)
  • שטרות ערך – ניירות ערך
  • לאחרי – לאחר, אחרי
  • מנהיגי הבנק – מנהלי הבנק, ראשי הבנק