רשימת המונחים "חלקי הפרח"

פורסם בניסן תשע"ג, מארס 2013

השנה מלאו מאה שנים לפרסום רשימת המונחים "חלקי הפרח" ב"זכרונות ועד הלשון" מחברת ג. בפרוס חג האביב מוגשת לכם הרשימה ולצדה איור של פרח. מונחים שלא נזכרו ברשימה מובאים באיור בסוגריים מרובעים.

נוכל לראות שרוב המונחים ברשימה נקלטו ומשמשים עד היום בוטנאים וחובבי טבע.

עבודת ועד הלשון - מחברת ג

FlowerParts

 

aviv-300x300

 

 

 

 

 

 

 

Signs

 

איור חלקי הפרח

לקריאה נוספת

רשימת שמות הצמחים המצויים בארץ