רשימת המונחים "חלקי הפרח"

מתוך זכרונות ועד הלשון ג (תרע"ג)

במלאת מאה שנים לפרסום רשימת המונחים "חלקי הפרח" ב"זכרונות ועד הלשון" מחברת ג מובאת כאן הרשימה ולצידה איור של פרח. מונחים שלא נזכרו ברשימה מובאים באיור בסוגריים מרובעים.

נוכל לראות שרוב המונחים ברשימה נקלטו ומשמשים עד היום בוטנאים וחובבי טבע.

עבודת ועד הלשון - מחברת ג

FlowerParts

 

aviv-300x300

 

 

 

 

 

 

 

Signs

 

איור חלקי הפרח

לקריאה נוספת

רשימת שמות הצמחים המצויים בארץ