סדנה להוראה אקדמית של הלשון העברית, תשע"ז

סדנה בשיתוף בית הספר לתלמידי חו"ל של האוניברסיטה העברית

logos

נושא הסדנה: "הוראת שפה זרה בכלל והוראת העברית בפרט בתקופתנו: תכנים ואמצעים דידקטיים"

הסדנה התקיימה בירושלים בימים ז'–י"א בתמוז תשע"ז, 30 ביולי3 באוגוסט 2017.

ביום י' באב, 2 באוגוסט, אירחה האקדמיה את הסדנה בביתה שבגבעת רם. משתתפיה שמעו הרצאות מפי עובדי האקדמיה רונית גדיש, ד"ר אורלי אלבק, ד"ר גבריאל בירנבאום, רות אלמגור־רמון ומפי מרצים אחרים.

לתוכנית הסדנה