עזרא ציון מלמד

תרס"ד–תשנ"ד, 1904–1994

  • נבחר לחבר־יועץ בכ"ה בכסלו תשט"ו; נבחר לחבר בי"א באדר ב' תשי"ז
  • היה חבר ועד הדקדוק, חבר מועצת המערכת של המילון ההיסטורי וחבר הוועדות למונחי מטבח ולמונחי ספרנות

הרב הפרופסור עזרא ציון מלמד נולד בשיראז שבאיראן ועלה לארץ בשנת 1907. הוא היה מנהיגה של עדת יהודי פרס בירושלים, מורה ומחנך, וחוקר של ספרות חז"ל ושל פרשנות המקרא.

פרופ' מלמד לימד באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת בר־אילן ובאוניברסיטת תל אביב. הוא זכה בפרס ישראל על פרשנות המקורות וספרות תורנית.

כתלמידו המובהק של י"נ אפשטיין ערך והוציא לאור את כתביו. הוא כתב ספרי לימוד וספרי עזר בלשון, בתלמוד ובתרגומים, ובהם "פרקי מבוא לספרות התלמוד", "מפרשי המקרא, דרכיהם ושיטותיהם", "ספר האונומאסטיקון" לאבסביוס (תרגום בצירוף הערות), ומילונים רבים, החל ב"מילון אספרנטי עברי" (תרפ"ח) ועד "מילון ארמי עברי לתלמוד בבלי" (תשנ"ב).

רשומות באתר האקדמיה

  • הרב פרופ' ע"צ מלמד בן תשעים, אקדם 2, עמ' 2
  • פרופ' ע"צ מלמד ז"ל, אקדם 3, עמ' 3