שמואל פרלמן

תרמ”ז–תשי”ט, 1887–1958

  • נבחר לחבר בט”ז בסיוון תשי”ח

שמואל פרלמן נולד במינסק שברוסיה הלבנה, למד לימודי קודש ואחר כך לימודים כלליים. בשנת 1911 סיים את לימודיו בברן שבשווייץ.

בשנים 1913-1912 היה מזכיר ההסתדרות לשפה ולתרבות העברית. עלה לארץ בשנת 1914, גורש בזמן במלחמת העולם הראשונה לאלכסדנדרייה וניהל שם בית ספר לפליטי ארץ ישראל. עם שובו ארצה היה בעורכי “הארץ”. לאחר זמן מה שב ויצא לחוץ לארץ, היה בעורכי “העולם” בברלין, השתתף בייסוד הוצאת הספרים “הספר” של זאב ז’בוטינסקי, ואף הוציא עמו את האטלס העברי הראשון (תרפ”ו). בשנים 1926–1932 היה מורה ומנהל בבית המדרש למורים בבוסטון. בשנת 1932 חזר לארץ. היה עורך בעיתונים “בוסתנאי, “דואר היום” ו”הבוקר”, אחר כך ערך את הסדרה “לגבולם” ובה תרגומים מן הספרות היהודית הלועזית, ומשנת 1944 היה עורך בהוצאת “דביר”.

עיסוקו העיקרי של ש’ פרלמן היה תרגום מגרמנית ומאנגלית של יצירות ספרות, דברי הגות ומדע. הוא תרגם את יצירות הפרוזה של היינריך היינה, וכן את “מדינת היהודים” להרצל. בראשית דרכו פרסם מאמרים על ספרות.