משה זיידל

תרמ”ו–תשל”א, 1886–1970

  • נבחר לחבר־יועץ בי”א באדר ב’ תשי”ז
  • נבחר לחבר בכ”ז בסיוון תשכ”ו

משה זיידל נולד בכפר קירלקס שבליטא. בשנת 1905 יצא ללימודים בגרמניה ומשם הגיע לשווייץ וסיים את לימודיו באוניברסיטת ברן בתואר דוקטור. משנת 1913 עסק בהוראת תנ”ך ועברית בישיבת ר’ יצחק אלחנן בניו־יורק ובפיקוח על בתי הספר היהודיים בבלטימור. בשנת 1931 עלה ארצה וניהל את בית המדרש למורות של “המזרחי” בירושלים.

מ’ זיידל כתב את הפירוש לספר מיכה בסדרה “דעת מקרא”. הוא פרסם מחקרים במקרא ובלשון, מקצתם כונסו בספרו “חקרי לשון”, ואחרים כונסו בספר “חקרי מקרא” שיצא לאחר מותו.