צילום של שמא פרידמן

שמא יהודה פרידמן

  • נבחר לחבר בשנת תשס"א

שמא יהודה פרידמן נולד בכ"ה באדר תרצ"ז (1937) בארצות־הברית. הוא הוסמך בבית המדרש לרבנים באמריקה, ובשנת תשכ"ו סיים את עבודת הדוקטור "פירוש רבנו יהונתן מלוניל על מסכת בבא קמא". הוא לימד בבית המדרש לרבנים באמריקה, באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת הארווארד.פרידמן הוא פרופסור מן המניין בבית המדרש לרבנים באמריקה ובמחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר־אילן. הוא ראש המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן ומייסדו ויושב ראש האיגוד לפרשנות התלמוד.

פרופ' פרידמן הוא חתן פרס ישראל בחקר התלמוד לשנת תשע"ד.

תחום עיסוקו המדעי: הספרות התלמודית־המדרשית ולשונותיה.

פרידמן פרסם ספרים וכמאה מאמרים בכתבי עת מדעיים בארץ ובחוץ לארץ.

פרופ' שמא יהודה פרידמן – קורות חיים

מפרסומיו

  • תלמוד ערוך, פרק השוכר את האומנין – הפירושים, ירושלים תשנ"א; הנוסח עם מבוא כללי, ירושלים תשנ"ז
  • תוספתא עתיקתא על מסכת פסח ראשון, מקבילות המשנה והתוספתא ופירושן בצירוף מבוא, רמת-גן תשס"ג
  • "כל הקצר קודם", לשוננו לה (תשל"א), עמ' 129-117, 206-192 (גם בתוך: קובץ מאמרים בלשון חז"ל, ב, ירושלים תש"ם, עמ' 326-229)
  • "פרק האשה רבה בבבלי, בצירוף מבוא כללי על דרך חקר הסוגיא", מחקרים ומקורות: מאסף למדעי היהדות, ניו-יורק תשל"ח, עמ' 441-275
  • "לאגדה ההיסטורית בתלמוד הבבלי", ספר הזיכרון לרבי שאול ליברמן, תדפיס, ירושלים תשמ"ט, עמ' 46-1
  • "הברייתות בתלמוד הבבלי ויחסן למקבילותיהן שבתוספתא", עטרה לחיים: מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופ' חיים ולמן דימיטרובסקי, ירושלים תש"ס, עמ' 201-163
  • מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית, ירושלים תשע"ד (מתוכו: "הריבוי 'עולמים' / 'עולמות'", עמ' 36–40)
  • "An Ancient Scroll Fragment (b. Hullin 101a–105a) and the Rediscovery of the Babylonian Branch of Tannaitic Hebrew", JQR 86:1 (1995), pp. 9–50

רשימות באתר האקדמיה

בחירות לחברים (ש' פרידמן), אקדם 18, עמ' 1

קישורים חיצוניים

שמא יהודה פרידמן בוויקיפדיה