משה אזר

תרצ"ד–תשע"ג, 1934–2012

 • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשמ"ג
 • נבחר לחבר בשנת תשנ"ג

משה אזר נולד בבלגייה, ועלה לארץ בשנת תש"ד. באוניברסיטת ננסי כתב את עבודת הדוקטור "ניתוח מורפולוגי אוטומטי של המילים במקרא" וסיים אותה בשנת תש"ל.

אזר היה פרופסור אמריטוס בחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה. משנת תשל"ד הוא שימש חבר מערכת כתב העת המדעי "בלשנות עברית". הוא היה גם חבר האיגוד הארצי והבין־לאומי לבלשנות שימושית, חבר האיגוד האירופי ללקסיקוגרפיה וחבר האיגוד העולמי לארגומנטציה.

תחום עיסוקו המדעי

התחביר והסמנטיקה של העברית לתקופותיה השונות, ניתוח השיח ופרשנות לשונית־פרגמטית של טקסטים משפטיים. הוא פרסם ספרים אחדים ועשרות מאמרים מדעיים בכתבי עת בארץ ובחוץ לארץ.

מפרסומיו

 • לשונות התחייבות במקרא ובמשנה, חיפה 1981
 • תחביר לשון המשנה, חיפה וירושלים תשנ"ה
 • "מינוח מקצועי – מהותו ותרגומו", לשוננו לעם, מח, ד (תשנ"ז), עמ' 139–146
 • "פרשנות פרגמטית של טקסטים משפטיים", בלשנות עברית 51-50 (תשס"ב), עמ' 25-7
 • "תועלתה של הבלשנות הפרגמטית בעת מחלוקת פרשנית של טקסטים משפטיים", העברית ואחיותיה, ב-ג, חיפה תשס"ב–תשס"ג, עמ' 26-1
 • "כוונת המחבר ופרשנות טקסטים משפטיים", לשוננו סה (תשס"ג), עמ' 375–393
 • "Concession Relations and Argumentation", Text 3 (1997), pp. 301–316
 • "Argumentative Text as Rhetorical Structure : An Application of Rhetorical Structure Theory", Argumentation 13 (1999), pp. 97–114

רשימות באתר האקדמיה

 • תחביר לשון המשנה, אקדם 7, עמ' 3
 • חלוקת המילה למשמעותיה תלויה בתכלית החלוקה, אקדם 37, עמ' 6
 • 'על ו, או, ו/או', לשוננו לעם לד, ד (תשמ"ג), עמ' 112–122
 • לזכרו של חבר האקדמיה משה אזר ז"ל מאת חיים א' כהן, אקדם 48, עמ' 2