חיים איזק

תרפ"א–תשמ"ז, 1921–1987

  • נבחר לחבר־יועץ בי"ד במרחשוון תשל"ח.
  • היה חבר הוועדה למונחי המשרד והוועדה למילים בשימוש כללי.

חיים איזק נולד בפרנקפורט, ועלה ארצה בשנות העשרים לחייו. עם עלייתו החל לעבוד בעיתון "דבר" ובשלוחותיו בתפקידים שונים, ובהם עורך העיתונים לעולים "הגה" ו"אומר", מזכיר המערכת, בעל טור ובעל מדור לענייני לשון.

איזק תרגם כארבעים ספרים מגרמנית ומאנגלית, בהם דברי הגות ומדע, כגון מכתבי הרצל וכתבי פרויד ויונג, ובהם סיפורת של יוצרים כגון היינריך בל, גינתר גראס, מקס פריש וקאפקא.

ח' איזק זכה בפרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת ולעיטור גתה כאות הוקרה על תרגומיו מגרמנית.