צילום של אבנר הולצמן

אבנר הולצמן

 • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשע"ג
 • נבחר לחבר מלא בשנת תשפ"א

אבנר הולצמן נולד בו' בתשרי תשי"ז (1956) ברמת גן. בשנת 1978 החל ללמוד בחוגים לספרות עברית ולתולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב, ובה קיבל את שלושת תאריו (1981, 1985, 1989). את עבודת הדוקטור כתב בהדרכתה של פרופ' נורית גוברין, וכותרתה "ממשכיל תורני למהפכן ספרות: מיכה יוסף ברדיצ'בסקי – שנות הצמיחה (תרמ"ז–תרס"ב)".

ב־1981 החל ללמד בחוג לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, והתקדם בו עד דרגת פרופסור מן המניין (2001). במהלך השנים לימד והדריך תלמידים גם באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטה הפתוחה. בשנים 2004–2000 כיהן כראש מכון כ"ץ לחקר הספרות העברית באוניברסיטת תל אביב. למן 1987 עד 2019 היה מופקד על 'גנזי מיכה יוסף', ארכיון מיכה יוסף ברדיצ'בסקי בחולון.

בשנת 2015 נבחר לחבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. בשנה זו הופקד על הקתדרה לתרבות עם ישראל בזמננו ע"ש יעקב ושושנה שרייבר באוניברסיטת תל אביב.

תחום מחקרו: הספרות העברית של הדורות האחרונים.

על פועלו המחקרי זכה בפרס לנדאו למדעים ולמחקר מטעם מפעל הפיס (2005), בפרס אסרף מטעם האקדמיה ללשון העברית (2012), בפרס ס' יזהר לחקר הספרות והוראתה מטעם מכללת לוינסקי לחינוך (2013) ובפרס ראש הממשלה לסופרים עברים ע"ש לוי אשכול (2019).

אבנר הולצמן חיבר עד כה שישה־עשר ספרים, ערך כשישים ספרים נוספים ופרסם מאות מאמרים, מסות ורשימות ביקורת בתחום עיסוקו המדעי.

מפרסומיו

ספרים

 • אביגדור המאירי וספרות המלחמה, תל אביב 1986
 • הסיפור העברי הקצר בראשית המאה העשרים. יחידה 1: מבוא היסטורי-ספרותי, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב תשנ"ג
 • הכרת פנים: מסות על מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, תל אביב תשנ"ד
 • אל הקרע שבלב: מיכה יוסף ברדיצ'בסקי – שנות הצמיחה (תרמ"ז–תרס"ב), ירולים ותל אביב תשנ"ו
 • ספרות ואמנות פלסטית, תל אביב תשנ"ז
 • מלאכת מחשבת – תחיית האומה: הספרות העברית לנוכח האמנות הפלסטית, תל אביב תשנ"ט
 • תמונה לנגד עיני, תל אביב תשס"ב
 • הספר והחיים: מסות על מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, ירושלים תשס"ג
 • מפת דרכים: סיפורת עברית כיום, תל אביב 2005
 • אהבות ציון: פנים בספרות העברית החדשה, ירושלים תשס"ו
 • חיים נחמן ביאליק, ירושלים תשס"ט [בסדרה: גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי]
 • מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, ירושלים תשע"א [בסדרה: גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי]
 • מפתח הלב: אמנות הסיפור של חנוך ברטוב, ירושלים תשע"ה
 • עד הלום: תחנות בספרות העברית, ירושלים תשע"ו
 • עין בעין: על עשרים חוקרי ספרות, ירושלים 2018
 • Hayim Nahman Bialik: Poet of Hebrew, New Haven 2017

ספרים בעריכתו וקבצים מחקריים

 • גנזי מיכה יוסף: ארכיון מ"י ברדיצ'בסקי-בן-גריון, קבצים ב–ז, חולון תשמ"ו–תשנ"ז
 • דבורה בארון, פרשיות מוקדמות: סיפורים, תרס"ב-תרפ"א, ירושלים תשמ"ח, עמ' 93–339 [ההדרה והערות. עם נורית גוברין]
 • אביגדור המאירי, השגעון הגדול, תל אביב תשמ"ט
 • אביגדור המאירי, בגיהנום של מטה, תל אביב תש"ן
 • מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, סיפורי תר"ס, תל אביב תשנ"א
 • נקודות־מפנה בספרות העברית וזיקתן למגעים עם ספרויות אחרות (ספר הכנס הבין-אוניברסיטאי הששי לחקר הספרות העברית), תל אביב תשנ"ג [עם זיוה שמיר]
 • מול הר המוריה: מבחר סיפורי־עם מתוך 'ממקור ישראל' מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, תל אביב 1995
 • כתבי מ"י ברדיצ'בסקי, כרכים א–יד, תל אביב 1996–2017
 • יעקב שלום קצנלנבוגן (יש"ק), בחוצות לונדון: מבחר סיפורים ורשימות, תל אביב תשס"ג
 • מרדכי אהרנפרייז, לאן? מסות ספרותיות, ירושלים תשנ"ח
 • בודד במערבו: מיכה יוסף ברדיצ'בסקי בזכרונם של בני זמנו, חולון תשנ"ח [עם נורית גוברין]
 • סדן – מחקרים בספרות עברית. כרך ד: הספרות העברית בפתח המאה העשרים, תל אביב תש"ס
 • מיכה יוסף ברדיצ'בסקי: מחקרים ותעודות, ירושלים תשס"ב
 • מווילנה לירושלים:  מחקרים בתולדותיהם ובתרבותם של יהודי מזרח אירופה, מוגשים לפרופסור שמואל ורסס, ירושלים תשס"ב [עם עורכים נוספים]
 • מחקרים בספרות העברית בימי הביניים ובתקופת הרנסנס: מוגשים לפרופ' יונה דוד, סידרת 'תעודה' יט (תשס"ג) [עם טובה רוזן]
 • חיים נחמן ביאליק: השירים, מהדורה מוערת בצירוף מבואות ונספחים, אור יהודה  תשס"ה
 • ממרכזים למרכז: ספר נורית גוברין, תל אביב תשס"ה
 • חיים נחמן ביאליק, הסיפורים, מהדורה מוערת בצירוף מבואות ונספחים, אור יהודה 2008
 • מסביב לנקודה: מחקרים חדשים על מ"י ברדיצ'בסקי, י"ח ברנר וא"ד גורדון, באר שבע  2008 [עם גדעון כ"ץ ושלום רצבי]
 • מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, רעם היופי: חמישה סיפורים, תל אביב 2009
 • מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, מרים: רומן מחיי שתי עיירות, תל אביב 2011
 • Y. Berdichevsky, Miriam and Other Stories, New Milford and London 2004
 • The Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, 2 Volumes, New Haven & London 2008 [עריכת מדור הספרות העברית]

ספרות יפה וספרי עיון בעריכתו

 • דויד גרוסמן, שתהיי לי הסכין [רומן], תל אביב 1998
 • צביה בן-יוסף גינור, בנסוע הארון [רומן], תל אביב 2000
 • אברהם ב' יהושע, אחיזת מולדת: עשרים מאמרים ורישום אחד, תל אביב 2008
 • בעז ערפלי, צעיר לעד: עיונים בשירת שאול טשרניחובסקי, תל אביב תשע"א
 • חנוך ברטוב, של מי אתה ילד; רגל אחת בחוץ, פצעי בגרות; מתום עד תום; קריאה עיוורת (מבחר סיפורים); שש כנפיים לאחד; תל אביב 2010–2014
 • יצחק אוורבוך אורפז, מסע דניאל; מות ליסאנדה ונובלות אחרות; עור בעד עור; הצליין החילוני ומסות נוספות; העין השלישית: סיפורים; בית לאדם אחד; הגבירה; העלם; תל אביב 2014–2021
 • נתן שחם, המקום והזמן: מבחר סיפורים, 1946–1958, ירושלים [בדפוס]

רשומות באתר האקדמיה