דוד טלשיר

תש”ה–תשע”ז, 1944–2017

 • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשנ”ט
 • נבחר לחבר בשנת תשס”ה
 • חבר בוועדות המינוח האלה: הוועדה לשמות צמחי ארץ ישראל, הוועדה לזואולוגיה, הוועדה לגאוגרפיה אנושית, הוועדה למונחי בלשנות
 • חבר המערכת של לשוננו לעם / העברית
%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%98%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a8

באדיבות משה מורגנשטרן

דוד טלשיר נולד בקיבוץ מעלה החמישה. הוא למד באוניברסיטה העברית בירושלים בחוגים ללשון העברית, למקרא ולהיסטוריה של עם ישראל. טלשיר כתב את עבודת הדוקטור “שמות בעלי החיים בתרגום הארמי של השומרונים” בשנת תשמ”א. בשנים תשל”ב–תשנ”א הוא לימד באוניברסיטה העברית בירושלים בחוג ללשון עברית, ובשנים תשנ”א–תשנ”ז עבד במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית. משנת תשנ”ד (1994) הוא נמנה עם חברי סגל המחלקה ללשון העברית באוניברסיטת בן־גוריון עד לפרישתו.

תחומי עיסוקו המדעי: לשון המקרא; לשון מגילות מדבר יהודה; לשון חז”ל; לשון התחייה; להגי הארמית; המילונות השמית; לשון הראליה – החי, הצומח והחקלאות.

פרופ’ טלשיר פרסם עשרות מחקרים מדעיים בכתבי עת בארץ ובחוץ לארץ.

מפרסומיו

ספרו

 • שמות חיים: בעלי חיים מקומות ואנשים, ירושלים: מוסד ביאליק, תשע”ב

ממאמריו

 • “‘תתערדון’ בפשיטתא – התרגומים והמדרשים לדב’ יד, א וזיקתם לפרשת קורח”, תרביץ מט (תש”ם), עמ’ 101-81
 • “מעמדה של העברית המקראית המאוחרת – בין לשון המקרא ללשון חכמים”, מחקרים בלשון ב-ג (ספר היובל לבנדויד; תשמ”ז), עמ’ 172-161
 • “לשון חכמים באספקלריה של שמות פרטיים”, מחקרים בלשון ה–ו (ספר היובל לישראל ייבין; תשנ”ב), עמ’ 244-225
 • “העברית בימי הבית השני – בית־גידולה וגלגוליה”, מחקרי תלמוד, ב, קובץ מחקרים בתלמוד ובתחומים גובלים, מוקדש לזכרו של פרופ’ א”ש רוזנטל, ירושלים תשנ”ג, עמ’ 301-284
 • “הצב, החרדון והקרפדה”, לשוננו סה (תשס”ג), עמ’ 374-351
 • “The story of the Three Youths (I Esdras 3–5: 1–6)”, I Esdras – A Text Critical Commentary, Atlanta 2000, pp. 125–251
 • “The Relativity of Geographic Terms – a Re-investigation of the Problem of Upper and Lower Aram:, Journal of Semitic Studies 48/2 (2003), pp. 259–285

רשימות באתר האקדמיה

לזכרו

 • דוד טלשיר תהיה מנוחתו כבוד מאת משה בר־אשר, אקדם 58, עמ’ 4