נורית שובל דודאי

המדור לספרות העתיקה: חקר המילים השאולות מיוונית ומלטינית

 • עובדת באקדמיה משנת תשס”ז (2007)

חיבורים לקבלת תואר

 • תואר דוקטור: מ’ אנטוניוס ‘טריומוויר’, כתבים, פרגמנטים ועדויות מלווים במבוא ופירוש (בהנחיית פרופ’ יוסף גייגר, האוניברסיטה העברית בירושלים)
 • תואר שני: קדמוניות רומא בדברי הימים לאמיאנוס מארקלינוס (האוניברסיטה העברית בירושלים)

פרסומים מדעיים

 • עשה אזנך כאפרכסת, לשוננו עב (תש”ע), עמ’ 351-343
 • קלנבו, לשוננו עג (תשע”א), עמ’ 345-343 (עם יוסף גייגר)
 • עשה אזנך כאפרכסת – פתרון, לשוננו עה (תשע”ג)
 • גלוסאר המילים השאולות מיוונית ומלטינית בספרות היהודית הבתר-מקראית, 2015 [התקבל לפרסום באקדמיה ללשון העברית]
 • ‘גאיוס יוליוס קיסר, מלחמת גאליה, תרגום מלטינית, מבוא והערות, משה ליפשיץ’, היסטוריה 32-31 (תשע”ד), עמ’ 174-165 (ביקורת ספר)
 • ‘המילים השאולות מיוונית ומלטינית במילון ההיסטורי ללשון העברית’, לשוננו עו (תשע”ד), עמ’ 41-27
 • ‘ “מלה דאסטרופיקיא” ‘, לשוננו עז (תשע”ה), עמ’ 128-127
 • The Integration of Greek and Latin Loanwords in post-Biblical Hebrew’ Scripta Classica Israelica 34 (2015), pp. 215-225′
 • ‘ “הגפת תריסים”: גלגוליו של המונח מן הספרות העתיקה אל העברית המודרנית’, העברית סג (תשע”ה-תשע”ו), עמ’ 132-124
 • ‘Identical Lemmata of Greek and Latin Loanwords in the Historical Dictionary of the Hebrew Language: Classes and Criteria’, Proceedings of the Symposium on Mishnaic Hebrew at Yale University, New Haven, May 11-15, 2014, [accepted for publication]
 • ‘Attestation of Ancient Greek in Ancient Hebrew: Greek loanwords in post-Biblical Hebrew’, Proceedings volume of the First International Conference on Greek Etymology at Aristotele University of Thessaloniki, November 5-6, 2015, [accepted for publication]

עבודה אקדמית נוספת

מרצה באוניברסיטת בן־גוריון