דורון יעקב

המדור לספרות התרגומים מערבית

 • עובד באקדמיה משנת תשס"ח (2007)
 • עובד במילון ההיסטורי משנת תשע"ה (2015)

חיבורים לקבלת תואר

 • תואר דוקטור: מסורת הלשון שבפי יהודי דרום תימן (קהילות שרעב ועדן): תורת ההגה של העברית ותצורת שם העצם בלשון המשנה, בהדרכת משה בר־אשר, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשע"ג
 • תואר שני: סיומות הרבים בלשון המשנה לפי כתב־יד קאופמן לסדר זרעים, בהדרכת משה בר־אשר, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשס"ה

פרסומים

ספר

 • מסורת העברית שבפי יהודי דרום תימן: מערכת ההגה ולשון המשנה, ירושלים תשע"ו (מבוסס על עבודת הדוקטור)

מאמרים

 • "לשון המשנה בגניזת קהיר", לשוננו עב (תש"ע), עמ' 203–216
 • "על הריבוי התמידי בלשון חכמים", לשון חכמים והתחומים הנושקים לה: ספר היובל לכבוד שמעון שרביט, רמת-גן תש"ע, עמ' 53–77
 • "שתי החלטות בדקדוק", אקדם 40 (תש"ע), עמ' 2–3
 • "תבניות תצורה במסורת תימן של לשון חכמים", מטוב יוסף: ספר היובל לכבוד פרופ' יוסף טובי, חיפה תשע"א, עמ' 37–60
 • "גולל, סורג, שובר", אקדם 44 (תשע"ב), עמ' 3
 • "לשון ותרבות קהילתית במסורת תימן", תהודה 27 (תשע"א), עמ' 75–83
 • "שתי הערות על השווא במסורת הלשון של יהודי תימן", כרמִלים – לחקר העברית ולשונות סמוכות [העברית ואחיותיה] י (תשע"ד), עמ' 68–79
 • "מסורת תימן של לשון חכמים – מה שבכתב ומה שבעל־פה", לשוננו עו (תשע"ד), עמ' 107–119

ערכים באנציקלופדיה Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics (EHLL), Leiden-Boston, Brill 2013

 • Possessive Constructions in Rabbinic Hebrew
 • Transcription of Hebrew into Arabic Script in Contemporary Israel
 • The Yemenite Hebrew Tradition

עבודה אקדמית נוספת

 • מרצה בכיר בחוג ללשון העברית במכללה האקדמית הרצוג
 • מרצה בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים