גבריאל בירנבאום

כותב הערכים וחבר מערכת המילון ההיסטורי

חיבורים לקבלת תואר

 • תואר שני: יידוע השם בלשון המשנה לפי כתב־יד קאופמן, יוהנסבורג תשמ”ג
 • תואר דוקטור: פרקים בתורת ההגה והצורות של לשון המשנה על פי קטעי גניזה, אוניברסיטת בר־אילן, רמת גן תשנ”ד

רשימת פרסומים מדעיים

ספר

 • לשון המשנה בגניזת קאהיר, ירושלים תשס”ח

מאמרים

 • “ניקוד אותיות בכ”ל במסורתו של מנקד כתב־יד קאופמן”, לשוננו מח-מט (תשמ”ה), עמ’ 280-269
 • “יידוע השם בלשון המשנה”, דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות, חטיבה ד, כרך א, ירושלים תשמ”ו, עמ’ 43-39
 • “יידוע הסוג ויידוע היתר בלשון המשנה”, מ”צ קדרי וש’ שרביט (עורכים), מחקרים בלשון העברית ובספרות התלמודית מוקדשים לזכרו של ד”ר מנחם מורשת, רמת גן תש”ן, עמ’ 54-43
 • “הגה וצורות בקטע הגניזה T-S E1 43 (משנה שבת ט-יז)”, מ’ בר־אשר (עורך), מחקרים בלשון ד, ירושלים תש”ן, עמ’ 50-27
 • “יידוע צירופי הסמיכות במשנה”, מ’ בר־אשר (עורך), עיונים בלשון חכמים, ירושלים תשנ”ו, עמ’ 11-7
 • “לשון המשנה על פי גניזת קאהיר”, פרקים בעברית לתקופותיה, אסופת זיכרון לשושנה בהט, ירושלים תשנ”ז, עמ’ 98-89
 • סקירה על הספר: יהושע בלאו, עיונים בבלשנות עברית, ירושלים תשנ”ו, לשוננו סא (תשנ”ח), עמ’ 231-217
 • Studies in Determination in Mishnaic Hebrew, Scripta Hierosolymitana, vol. 37: Studies in Mishnaic Hebrew, Jerusalem 1998, pp. 107-128
 • “עיונים מורפולוגיים במילונה של לשון חכמים”, ש’ שרביט (עורך), מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה מוגשים למנחם צבי קדרי, רמת גן תשנ”ט, עמ’ 24-19
 • סקירה על הספר: מסורות ט-י-יא, ספר היובל לגדעון גולדנברג, מ’ בר־אשר (עורך), ירושלים תשנ”ז, בלשנות עברית 44 (תשנ”ט), עמ’ 94-87
 • “מקומה של הכוונת לשון בימינו”, א’ שורצולד ואחרים (עורכים), ספר רפאל ניר, ירושלים תש”ס, עמ’ 349-334
 • “לשון המשנה בקטעי הגניזה המנוקדים בניקוד ארץ־ישראלי”, דברי הקונגרס העולמי השלושה־עשר למדעי היהדות,ירושלים תשס”א; http://www.jewish-studies.org/Hebrew/heb-search-intro.asp
 • “קשיים בסרטוט עקומת ההטעמה בעברית”, לשוננו סה (תשס”ג), עמ’ 187-183
 • “למפעלו המדעי של ד”ר גדעון הנמן ז”ל”, אוניברסיטת בר־אילן מרעיון למעש (עורך: ד’ שוורץ), רמת גן תשס”ו, עמ’ 110-101
 • “לגלגוליה של המילה כדאי”, שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר־אשר, א’ ממן ואחרים (עורכים), ב, ירושלים תשס”ח, עמ’ 46-31
 • “יידוע שם העצם בבראשית רבה”, לשוננו ע (תשס”ח), עמ’ 252-235
 • “ניקוד הלמ”ד בשל־ במשנה במסורתו של מנקד כ”י קאופמן”, משאת אהרן: מחקרים בלשון מוגשים לאהרן דותן, מ’ בר־אשר וח”א כהן (עורכים), תל אביב תשס”ט, עמ’ 74-63
 • ביקורת על ספר: “מסכת אבות – מחקר ייחודי בדקדוק לשונה” (ש’ שרביט, לשונה וסגנונה של מסכת אבות לדורותיה, באר שבע תשס”ו), לשוננו עא (תשס”ט), עמ’ 220-209
 • ביקורת על ספר: “מסכת אבות לנוסחאותיה – מהדורה מדעית חדשה” (ש’ שרביט, מסכת אבות לדורותיה: מהדורה מדעית, מבואות ונספחים, ירושלים תשס”ד), לשוננו עא (תשס”ט), עמ’ 203–207
 • “משנה ברכות ופאה על פי קטע גניזה בעל מסורת ייחודית”, לשון חכמים והתחומים הנושקים לה: מבחר מאמרים לכבוד שמעון שרביט, בעריכת א’ חזן וז’ לבנת, רמת גן תש”ע, עמ’ 122-111
 • “על כתיבת המילון לתקופה הקלאסית”, לשוננו עב (תש”ע), עמ’ 260-249
 • “פרופ’ מנחם צבי קדרי ז”ל (1925–2011)”, שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כב (תשע”ג), עמ’ 7–13
 • “יצחק אבינרי – מתקן לשון מקורי”, נִטְעֵי אִילָן: מחקרים בלשון העברית ובאחיותיה מוגשים לאילן אלדר, בעריכת מ’ בר־אשר וע’ מאיר, ירושלים תשע”ד, עמ’ 505–522
 • “ערכי מילון: מן העבודה בכתיבת המילון ההיסטורי”, העברית סב (תשע”ד), עמ’ 55–66″המילון ההיסטורי ואנחנו”, הד האולפן החדש 104 (תשע”ו), עמ’ 178–184
 • Phonological and Morphological Studies in MS Antonin 262 (Mishna Teharoth). Proceedings of the Yale Symposium on Mishnaic Hebrew, Forthcoming

פרסומים עממיים

 • מדריך לכתיבת חיבור תורני, ירושלים תשנ”ב
 • “לעניין ‘שכר'”, לשוננו לעם לח (תשמ”ז), עמ’ 325
 • “‘מעל גלי האתר’, ‘אגדה והגדה, אגדות ומעשיות'”, לשוננו לעם מה (תשנ”ד), עמ’ 102-100
 • “הבטחה – אבטחה”, לשוננו לעם מו (תשנ”ה), עמ’ 35-34
 • “דתי, חילוני וחוזר בתשובה”, “התלהם”, לשוננו לעם מח (תשנ”ז), עמ’ 174-170
 • “זו תורה וזו שכרה”, “ברייתא”, “איפה ש־, לאן ש־”, לשוננו לעם מט (תשנ”ח), עמ’ 140-136

תפקיד אקדמי נוסף

מרצה במכללת לוינסקי, תל אביב