"פכים קטנים" - מטבע לשון בכל יום

פַּכִּים קְטַנִּים

פירוש הביטוי: 'זוטות', 'עניינים קלי ערך'.
דוגמה: מן הפכים הקטנים שסופרו בעלוני הקיבוץ בראשיתו מצטיירת בצבעים טבעיים דמותה של קבוצת המייסדים.

פך (ברבים פַּכִּים – בכ"ף דגושה) הוא כלי קטן לנוזלים, והוא מוכר לדוברי העברית בעיקר בהקשר של נס חנוכה, כמתואר בתלמוד הבבלי: "שכשנכנסו יוונים להיכל טִמאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונִצחום, בדקו ולא מצאו  אלא פך אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה נס והדליקו ממנו שמונה ימים" (בבלי שבת כא ע"ב). פך שמן ליציקת שמן להמלכת מלך נזכר כבר במקרא – הן בהמלכת שאול (שמואל א י, א) הן בהמלכת יהוא בן נמשי (מלכים ב ט, א, ג).

הצירוף פכּים קטנים שאול מפירוש בתלמוד הבבלי לפסוק מפרק לב בבראשית. על פי המסופר בפרק זה, עברו יעקב ומשפחתו את מעבר נחל יבוק (אחד מיובלי הירדן) בדרכם אל הפגישה המחודשת עם עשו: "וַיִּקַּח אֶת שְׁתֵּי נָשָׁיו וְאֶת שְׁתֵּי שִׁפְחֹתָיו וְאֶת אַחַד עָשָׂר יְלָדָיו וַיַּעֲבֹר אֵת מַעֲבַר יַבֹּק… וַיַּעֲבֵר אֶת אֲשֶׁר לוֹ. וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ וַיֵּאָבֵק אִישׁ עִמּוֹ עַד עֲלוֹת הַשָּׁחַר". על המילים "וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ" אומר רבי אלעזר: "שנשתייר על (עסקי) פכים קטנים" (חולין צא ע"א). ומסביר רש"י: "דכל כלים החשובים ומִקנֶה כבר העבירן את נחל יבק […] והוא נשאר על פכין קטנים שלא הספיק להעביר […]". הפַּכִּים הקטנים מנוגדים כאן לכלים החשובים, מכאן נשאל הצירוף לציון זוטות.