עלה בקנה אחד - מטבע לשון בכל יום

עָלָה בְּקָנֶה אֶחָד

פירוש הביטוי: 'התאים', 'התיישב עם'.
דוגמה: המשכורות הצנועות שניתנו באותן השנים עלו בקנה אחד עם ערכי הצניעות והשוויון.

לפי המסופר בספר בראשית חלם פרעה מלך מצרים שני חלומות: האחד על פָּרות והשני על שיבולים. וכך נפתח תיאור החלום השני: "וַיִּישָׁן וַיַּחֲלֹם שֵׁנִית וְהִנֵּה שֶׁבַע שִׁבֳּלִים עֹלוֹת בְּקָנֶה אֶחָד בְּרִיאוֹת וְטֹבוֹת" (בראשית מא, ה). בהמשך פרעה חוזר על החלום באוזני יוסף ואומר "וָאֵרֶא בַּחֲלֹמִי וְהִנֵּה שֶׁבַע שִׁבֳּלִים עֹלֹת בְּקָנֶה אֶחָד מְלֵאֹת וְטֹבוֹת" (פסוק כב). תיאור שבע השיבולים המלאות הצומחות מקנה אחד, כלומר מגבעול אחד, הוא סימן לשפע העתיד לאפיין את שבע השנים הטובות – שנות השובע.

החל בעברית הרבנית של ימי הביניים יש שימוש בביטוי 'עלה בקנה אחד' במשמעות של התאמה והיעדר סתירה, כגון בניסוח "ושתי הגרסאות עולות בקנה אחד" (ריטב"א, בית יוסף ועוד). נראה שהציור שעמד לנגד עיני הכותבים הוא הצמיחה ממקור אחד, ומכאן התואַם (הרמוניה) והזהות בין הדברים.