מטבע לשון בכל יום! - אומר דורשני

אוֹמֵר דָּרְשֵׁנִי

פירוש הביטוי: 'מעורר שאלות', 'מצריך בדיקה'.
דוגמה: שתיקתו הלא אופיינית בעניין אומרת דורשני.

הצורה "דורשני" פירושה "דְּרֹשׁ אותי" – כביכול הדבר פונה אל האדם ומורֶה לו לדרוש אותו, להסביר אותו או לבדוק אותו. צורת הציווי בתוספת כינוי המושא (אותי) היא בתנועת o: דָּרְשֵׁנִי כמו שָׁמְרֵנִי (בקמץ קטן).

הביטוי "אומר דורשני" עולה לראשונה בחיבורים מדרשיים מאוחרים יחסית (תנחומא ופסיקתא רבתי), והוא מוכר מלשונם של פרשני ימי הביניים כגון רש"י. אצל רמב"ן ואחרים יש שהוא נאמר על פסוק קשה גם כאשר ההסבר הניתן לו איננו על דרך הדרש. בימינו "אומר דורשני" כבר אינו נאמר רק על פסוקים כי אם על כל דבר המעורר חשד או תמיהה.