לקובץ PDF

צילום שער גיליון אקדם 54 תשרי תשע"ו אוקטובר 2015

אקדם 54

תשע"ו – 2015

תוכן העניינים

  • מת אב ומת אלול: ערב לרגל צאת דיוואן שמואל הנגיד מן הגניזה, עמ’ 1
  • פרס האקדמיה ע”ש בן־חיים לד”ר קרן דובנוב, ע”מ 1
  • כינוס משותף של האקדמיה ללשון העברית ומכללת בית ברל, עמ’ 1
  • וריאציה – גַּוונה, הֶגוון או גוֹנה? (מזיכרונות האקדמיה ללשון העברית) עמ’ 2
  • “בין הגבולים” במגילת פשר בראשית ג (4Q254) מאת אלכסיי (אליהו) יודיצקי ואסתר הבר, עמ’ 3
    משפתיים, תחום
  • יצחק אבינרי –‏ מתקן הלשון, שֶׁאֲהֵבָהּ כנפשו מאת גבריאל בירנבאום, עמ’ 6
  • מהדורה חדשה ל”דקדוק הפה והאוזן” מאת עוזי אורנן, עמ’ 7
  • תעודה: הבו לנו מונחים עבריים בבנאות, עמ’ 8