רוברט אסרף

האקדמיה ללשון העברית ראתה להעניק למר רוברט אסרף את התואר עמית כבוד של האקדמיה – מחווה לאיש צנוע ורב פעלים, שזה קרוב לשני עשורים קשור בפעולתה של האקדמיה.

בערב עיון חגיגי לכבודו – ביום י"ג בכסלו תשס"ז (4 בדצמבר 2006) – בנוכחות חברי האקדמיה ועובדיה, רעייתו מישל ובני משפחתו וידידים סיפר נשיא האקדמיה פרופ' משה בר־אשר על מחויבותו של מר אסרף לעם היהודי ועל קשריו האמיצים עם מדינת ישראל.

על נדיבותו הגדולה אמר נשיא האקדמיה כי מר אסרף משמש מופת לבעלי ממון אחרים במעורבתו הציבורית מתוך ראיית הצרכים הנכונים ומתוך מחויבות למשכן ולא לעגל ההילולות.

מר אסרף משכיל לשלב בין היותו איש העולם הגדול ואיש עסקים ובין עולם הלימוד, התורה והמדע באמצעות תמיכתו במוסדות אקדמיים ובאירועים בתחום מדעי היהדות.

חבר האקדמיה פרופ' אפרים חזן נשא הרצאה על "שירתו של רבי דוד חסין". פרופ' יהושע בלאו העניק למר אסרף את תעודת עמית הכבוד. את הערב הנעימו בשירה ובנגינה הפייטן מר מני כהן ונגן העוד מר ארמונד סבח.

מר אסרף חתם את הערב בדברים על ימי ילדותו במרוקו ועל ערכי התרבות והחינוך העבריים המלווים אותו מאז למד בפעם הראשונה מפי סבו צורת אות עברית.

בשנת תשס"ט (2009) כוננה האקדמיה את פרס האקדמיה ללשון העברית על שם מישל ורוברט אסרף. הפרס הוענק לחוקרי לשון וליוצרים בלשון בשנים תשס"ט–תשע"ב (2009–2012).

ראו עוד

על הענקת הפרס בשנת בשנת תשס"ט
על הענקת הפרס בשנת תש"ע