מארי ואנסנט לטקואר

הגברת מארי ואנסנט לטקואר הצטרפה לאגודת שוחרי האקדמיה בשנת תשס"ו וקיבלה עליה לסייע סיוע חומרי לאקדמיה. בשל כך העניקה לה האקדמיה את התואר עמיתת כבוד של האקדמיה ללשון העברית.

גב' לטקואר היא אלמנתו של פייר ז'אן וכלתו של מי שהיה בעל המפעל לייצור מטוסים ומכונן קווי התחבורה האווירית לדרום אמריקה – לימים Air france. גב' לטקואר היא ידידה גדולה של העם היהודי וידועה כנדבנית בענייני תרבות וחברה.

ביום י"ט באדר תשס"ו (19 במארס 2006) התקיים מעמד הענקת התואר עמיתת כבוד בבית האקדמיה בירושלים בהשתתפות חברי האקדמיה ועובדיה ואורחים רבים מקהילת דוברי הצרפתית בירושלים. במעמד זה סיפר נשיא האקדמיה פרופ' משה בר־אשר על היכרותו עם גב' לטקואר. חבר האקדמיה פרופ' סיריל אסלנוב הרצה על "שרידי המורשת הלשונית והתרבותית של יהודי צרפת בימי הביניים".

גב' לטקואר הודתה לכל מי שבא להשתתף במעמד לכבודה ואמרה: "שמעתי רבות מנשיא האקדמיה על המוסד הנכבד שלכם ועל מפעליו ובראשם מפעל המילון ההיסטורי. כל מי שמעריך תרבות יודע שבארץ הנפלאה שלכם ובעיר המקסימה הזאת צמחה תרבות לפני אלפי שנים בשפת התנ"ך. על כן בשמחה ובעונג רב אני משתדלת להושיט את עזרתי הצנועה לאקדמיה כדי להביע את הוקרתי לפעולותיכם ולראשי המוסד הזה. אני מודה לכם מאוד על התואר הנשגב שהחלטתם להעניק לי. הוא מכבד גם את זכרו של בעלי המנוח, שהבטיח לנשיא האקדמיה את עזרתה של משפחתנו".