הוועדה למונחי מדע המדינה

הקמת הוועדה

בקיץ תשע"ג (2013) פנה ד"ר נדיר צור למזכירות המדעית של האקדמיה ללשון בהצעה להכין מילון עברי למונחי מדע המדינה כדי להעמיד לרשות העוסקים בתחום חלופות עבריות למונחים הלועזיים הרווחים. נדיר צור קיבל עליו לגייס את חברי הוועדה ולהכין את הרשימה הראשונית של המונחים לדיון.

בסתיו תשע"ד התקיימה ישיבת הכינון של הוועדה, ובה נקבעו דפוסי עבודתה.

הוועדה פועלת בשיתוף פעולה עם האגודה הישראלית למדע המדינה. בדרך זו הוועדה מקבלת משוב שוטף מאנשי המקצוע על הצעותיה.

בשנת תשפ"א שלחה הוועדה את רשימת המונחים שהכינה לאנשי מקצוע ולחברי האקדמיה לשם קבלת הערות. ההערות נדונו בוועדה בשנת תשפ"א ובתחילת שנת תשפ"ב.

הרשימה הוגשה לדיון ולאישור של ועדת המינוח המרכזית בחורף תשפ"ב.

חברי הוועדה

יו"ר הוועדה: פרופ' דן אבנון

אנשי המקצוע:

  • פרופ' אורן ברק
  • פרופ' יצחק גלנור
  • פרופ' הנרייט דהאן־כלב
  • ד"ר אפרת קנולר
  • פרופ' מיכאל קרן

מן האקדמיה:

  • פרופ' דוד רוזנטל
  • פרופ' עפרה תירוש־בקר (מתשע"ו).

מרכזת הוועדה: רונית גדיש (מתשע"ח).

חברים בעבר

ד"ר נדיר צור מייסד הוועדה ויושב ראש הוועדה עד מותו ללא עת בשלהי תשע"ד.

ד"ר אייל חוברס, פרופ' אסף מידני, ד"ר מיכל נויבואר־שני, נסים ערקובי (מנכ"ל האגודה הישראלית למדע המדינה), ניר ברק.

ריכזה את הוועדה עד שנת תשע"ז צופי שקלים.

מצע המונחים: הדוקטורנטים ניר ברק ויערה אהרוני הוסיפו לרשימה הראשונה מונחים מתוך מילונים מקצועיים חשובים. כן נוספו לרשימת המצע מונחים שהציעו אנשי המקצוע, ולעת עתה יש בה כ־220 מונחים.

לזכר נדיר צור

נדיר צור יזם את הכנת המילון מתוך אמונה שלמה בנחיצותו, כשם שהחשיב את החלופות העבריות בכל התחומים והקפיד להשתמש בהן בשידורים שהגיש וערך. הוא היה הרוח החיה בעבודת הוועדה ותרם מתבונתו הרבה הן בישיבותיה הן בשיחות לקראתן ובעקבותיהן. נדיר צור נפטר בי"ח באלול תשע"ד. בישיבה הראשונה בלעדיו התחזקה בלב כל חברי הוועדה ההכרה כי כעומק חסרונו הכואב כן מחויבותה להביא לידי גמר את המפעל החשוב הזה מתוך דבקות בדרך שהתווה. יהי זכרו ברוך.