ישראל איתן

ח' באייר תרמ"ה – י"ד בתשרי תרצ"ו (1885–1935)

  • חבר ועד הלשון מתר"ף (1919)
  • מזכיר הוועד בשנים תרע"ב–תרע"ה (1911–1914)

ישראל איתן נולד בדמבלין שבפולין ובשנות נערותו עבר לוורשה, שם שקד על לימודים עבריים וכלליים. לאחר מכן עבר לצרפת, השלים את לימודיו התיכוניים והחל ללמוד מדעי הטבע.

עלה ארצה ב־1911 ועסק בהוראה בגימנסיה העברית בירושלים. בזמן מלחמת העולם הראשונה עבר לדמשק וגם שם עסק בהוראה. עם תום המלחמה שב לירושלים. ב־1921 יצא לארצות הברית ללמוד בלשנות שמית, קיבל תואר אקדמי באוניברסיטת קולומביה בניו־יורק, ואף שם עסק בהוראה במקצועות עברית, ערבית, תנ"ך והיסטוריה יהודית. כתב בעיתונים ובכתבי עת בארץ ובארצות הברית ופרסם מאמרים בענייני לשון וחינוך עברי. כן תרגם לעברית יצירות מספרות צרפת.

 

bibliography-icon לקריאה נוספת

ישראל איתן, תגובה על מאמרו של אהרן אהרנסון "שמות המוניים לצמחים", מתוך זכרונות ועד הלשון ה (תרפ"א)