גדליה אלון

ט"ו בשבט תרס"ב – כ"ח באדר תש"י (1902–1950)

  • חבר ועד הלשון מתש"ד (1943)
  • חבר הוועדה לשמות פטריות

ג' אלון נולד בקוברין שבפולין. למד בישיבת סלובודקה ובישיבת מיר. בעקבות הצהרת בלפור נעשה פעיל ציוני ואף הקים בעירו בית ספר עברי. ב־1924 יצא לברלין ולמד שם בית המדרש לרבנים.

עלה לארץ ב־1926. היה מבוגרי המחזור הראשון של האוניברסיטה העברית בירושלים, ולימד בה תלמוד והיסטוריה של ימי הבית השני כמורה מן החוץ. השתתף במלחמת העצמאות בהגנה על ירושלים. פרסם מחקרים רבים בהלכה ובתלמוד שראו אור בכתב העת "תרביץ" וב"קרית ספר".

פרסומיו יצאו לאחר מותו: תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד (א־ב, תשי"ג–תשט"ז); מחקרים בתולדות ישראל בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד (תשי"ז–תשי"ח).