אביגדור אפטוביצר

כ"ג באדר תרל"א – כ"ו בכסלו תש"ג (1871–1942)

  • חבר ועד הלשון מתרצ"ט (1939)
  • חבר בוועדה למונחי הכימיה

פרופ' אביגדור אפטוביצר נולד בעיר טרנופול שבגליציה ולמד בבית המדרש בעירו. בגיל 28 עבר לווינה ולמד שם באוניברסיטה ובבית המדרש לרבנים. בהמשך מונה למרצה לפרשנות תנ"ך, למדרש ולפילוסופיה יהודית בבית המדרש. במקביל לימד גם במוסד להכשרת מורים שהוקם בווינה לאחר מלחמת העולם הראשונה.

ב־1938 עלה לארץ והשתקע בירושלים. נושאי מחקריו היו שינויי נוסח המקרא בספרות התלמודית, רקען ההיסטורי של אגדות חז"ל, פולקלור תלמודי, משפט עברי ועוד. מחקריו פורסמו תחילה בגרמנית – ובהם ספרו "מקראות בספרות הרבנית" (מחקר מקיף בספרות המדרש והאגדה) ואחר כך בעברית.

מפרסומיו: ספר הראבי"ה (קובץ הלכות ודינים על הש"ס שכתב ר' אליעזר בר' יואל הלוי; א–ב, ברלין תרע"ג – ירושלים תרצ"ה); הוספות ותיקונים לספר ראבי"ה (תרצ"ו), מבוא לספר ראבי"ה (תרצ"ח); מחקרים בספרות הגאונים (תש"א).