סוגיות מדעיות בהכנת מילון שימושי

פרקים בעברית לתקופותיה – אסופת זיכרון לשושנה בהט, תשנ"ז, עמ' 265–272

לקריאת המאמר

המאמר מתאר את מילון ההווה (תשנ"ה) שכתבו שושנה בהט וד"ר מרדכי מישור. המחבר מציג את ארבעת ההיבטים שבהם נתייחד המילון: (א) מילון שימושי (ב) ללשון ימינו, (ג) שנועד לשקף את העמדה הרשמית בכל הנוגע לתקן, ו(ד) המציג את הפועל בצורת הבינוני. במאמר מודגמים ייחודים אלו והשפעתם על בחירת הערכים ועל דרך הצגת המידע עליהם במילון.